Chuông hình

Mã sản phẩm  Philips Alpha V 5HWS
Chất liệu   Hợp kim cao cấp
Màu sắc   Đen, Đồng đỏ
Mở khóa  

Cơ bản : vân tay, mã số, thẻ từ, chìa cơ

Phương thức mở rộng: chuông cửa, tương tác video

Khả dụng   100 vân tay, 10 mã số, 100 thẻ từ
Khóa điện tử Philips Alpha V 5HWS
17.500.000 đ
21.300.000 đ
Mã sản phẩm  Philips Alpha VP 5HWS
Chất liệu   Hợp kim cao cấp
Màu sắc   Đen, Đồng đỏ
Mở khóa  

Cơ bản : vân tay, mã số, thẻ từ, chìa cơ

Phương thức khác: mã số ảo, mã số chia sẻ từ xa mở 1 lần, hoặc kết hợp 2 phương thức riêng biệt để mở khóa

Khả dụng   100 vân tay, 10 mã số, 100 thẻ từ
Nội dung Chuông cửa có màn hình màu Panasonic VL-SW274VN
Mã sản phẩm VL-SW274VN
Chất liệu Hợp kim, nhựa
Màu sắc Chuông : Màu đen Màn hình : Màu trắng Tay con : Màu trắng
Nội dung Chuông cửa có màn hình màu Panasonic VL-SV74VN
Mã sản phẩm VL-SV74VN
Chất liệu Hợp kim, nhựa
Màu sắc Chuông : Màu trắng bạc Màn hình : Màu trắng
Nội dung Chuông cửa có màn hình màu Panasonic VL-SV70VN
Mã sản phẩm VL-SV70VN
Chất liệu Hợp kim, nhựa
Màu sắc Chuông : Màu đen Màn hình : Màu trắng