Chuông hình

Nội dung Chuông cửa có màn hình màu Panasonic VL-SW274VN
Mã sản phẩm VL-SW274VN
Chất liệu Hợp kim, nhựa
Màu sắc Chuông : Màu đen Màn hình : Màu trắng Tay con : Màu trắng
Nội dung Chuông cửa có màn hình màu Panasonic VL-SV74VN
Mã sản phẩm VL-SV74VN
Chất liệu Hợp kim, nhựa
Màu sắc Chuông : Màu trắng bạc Màn hình : Màu trắng
Nội dung Chuông cửa có màn hình màu Panasonic VL-SV70VN
Mã sản phẩm VL-SV70VN
Chất liệu Hợp kim, nhựa
Màu sắc Chuông : Màu đen Màn hình : Màu trắng