Khóa căn hộ

Mã sản phẩm  Philips DDL303
Chất liệu   Hợp kim cao cấp
Màu sắc   Đen, Đồng đỏ
Mở khóa  

Cơ bản : vân tay, mã số, thẻ từ, chìa cơ

Phương thức khác: mã số ảo, mã số chia sẻ từ xa mở 1 lần, 

Khả dụng   100 vân tay, 10 mã số, 100 thẻ từ
Mã sản phẩm  Q3
Chất liệu   Hợp kim kẽm, kính cường lực, hợp kim cao cấp
Màu sắc   Đen
Mở khóa   Vân tay, mã số, thẻ từ, chìa cơ, bluetooth
Khả dụng   1 mã số chủ, 10 mã số thành viên
100 vân tay
Thẻ từ
Chìa cơ
Mã sản phẩm  K9
Chất liệu   Hợp kim kẽm, kính cường lực, hợp kim cao cấp
Màu sắc   Xám, vàng, đồng
Mở khóa   Vân tay, mã số, thẻ từ, chìa cơ, app điện thoại mở từ xa qua wifi
Khả dụng   1 mã số chủ, 10 mã số thành viên
100 vân tay
Thẻ từ
Chìa cơ
Khóa điện tử Kaadas K9-5W có wifi
9.500.000 đ
12.300.000 đ
Mã sản phẩm  S500-5W
Chất liệu   Hợp kim 
Màu sắc   Đen, Đồng
Mở khóa   Vân tay, mã số, thẻ từ, app điện thoại qua wifi, chìa khóa cơ
Khả dụng   1 mã số chủ, 10 mã số thành viên
100 vân tay
Thẻ từ
Chìa cơ
Mã sản phẩm  Kaadas R8-5
Chất liệu   Hợp kim kẽm, kính cường lực, hợp kim cao cấp
Màu sắc   Đen
Mở khóa  

Vân tay, mã số, thẻ từ, bluetooth

Khả dụng   20 vân tay, 100 thẻ từ và 10 mã số.
Khóa điện tử cửa kính Kaadas R8-5
5.400.000 đ
7.000.000 đ
Nội dung Khóa điện tử Kaadas M5
Mã sản phẩm  KD M5
Chất liệu   Bảng cảm ứng ABS, thân hợp kim cao cấp
Màu sắc   Đen 
Mở khóa   Vân tay, mã số, thẻ từ, chìa cơ. 
Mật mã chủ và mật mã người dùng.  
Khóa điện tử Kaadas M5
3.500.000 đ
4.600.000 đ
Mã sản phẩm  Philips Alpha V 5HWS
Chất liệu   Hợp kim cao cấp
Màu sắc   Đen, Đồng đỏ
Mở khóa  

Cơ bản : vân tay, mã số, thẻ từ, chìa cơ

Phương thức mở rộng: chuông cửa, tương tác video

Khả dụng   100 vân tay, 10 mã số, 100 thẻ từ
Khóa điện tử Philips Alpha V 5HWS
14.900.000 đ
19.500.000 đ
Mã sản phẩm  Philips Alpha VP 5HWS
Chất liệu   Hợp kim cao cấp
Màu sắc   Đen, Đồng đỏ
Mở khóa  

Cơ bản : vân tay, mã số, thẻ từ, chìa cơ

Phương thức khác: mã số ảo, mã số chia sẻ từ xa mở 1 lần, hoặc kết hợp 2 phương thức riêng biệt để mở khóa

Khả dụng   100 vân tay, 10 mã số, 100 thẻ từ

Mã sản phẩm 

Lamborghini
Chất liệu   Hợp kim kẽm, kính cường lực, hợp kim cao cấp
Màu sắc   Vàng, Đồng Đỏ
Mở khóa   Face 3D, Vân tay, mã số, thẻ từ, chìa cơ,
Khả dụng  

1 mã số chủ, 10 mã số thành viên
100 vân tay
Thẻ từ
Chìa cơ

Khóa điện tử Kaadas Lamborghini 3D Face
27.700.000 đ
33.300.000 đ

Mã sản phẩm 

Lamborghini
Chất liệu   Hợp kim kẽm, kính cường lực, hợp kim cao cấp
Màu sắc   Vàng, Đồng Đỏ
Mở khóa   Vân tay, mã số, thẻ từ, chìa cơ,
Khả dụng  

1 mã số chủ, 10 mã số thành viên
100 vân tay
Thẻ từ
Chìa cơ

Khóa điện tử Kaadas Lamborghini
20.400.000 đ
24.400.000 đ

Mã sản phẩm 

K20F
Chất liệu   Hợp kim kẽm, kính cường lực, hợp kim cao cấp
Màu sắc   Xám, đồng
Mở khóa   Face 3D,Vân tay, mã số, thẻ từ, chìa cơ,
Khả dụng  

1 mã số chủ, 10 mã số thành viên
100 vân tay
Thẻ từ
Chìa cơ

Khóa điện tử Kaadas K20F
17.300.000 đ
21.800.000 đ
Mã sản phẩm  K M500
Chất liệu   Hợp kim kẽm, kính cường lực, hợp kim cao cấp
Màu sắc   Đen
Mở khóa  

Vân tay, mã số, thẻ từ

Khả dụng   1 mã số chủ, 10 mã số thành viên
100 vân tay
Khóa điện tử cửa kính Kaadas M500
5.600.000 đ
7.000.000 đ

Mã sản phẩm 

K 6001
Chất liệu   Hợp kim kẽm, kính cường lực, hợp kim cao cấp
Màu sắc   Xám, vàng, đồng
Mở khóa   Vân tay, mã số, thẻ từ, chìa cơ, điều khiển từ xa
Khả dụng  

1 mã số chủ, 10 mã số thành viên
100 vân tay
Thẻ từ

Điều khiển từ xa
Chìa cơ

Khóa điện tử Kaadas 6001
26.400.000 đ
33.300.000 đ

Mã sản phẩm 

K 6002
Chất liệu   Hợp kim kẽm, kính cường lực, hợp kim cao cấp
Màu sắc   Xám, vàng, đồng
Mở khóa   Vân tay, mã số, thẻ từ, chìa cơ, bluetooth(mở rộng)
Khả dụng   1 mã số chủ, 10 mã số thành viên
100 vân tay
Thẻ từ
Chìa cơ
Khóa điện tử Kaadas 6002
17.300.000 đ
21.800.000 đ
Nội dung Khóa điện tử không tay cầm GD60B vân tay hai chiều
Mã sản phẩm  GA-60B
Chất liệu   Hợp kim, nhựa
Màu sắc   Đen
Mở khóa  

Mặt ngoài: Vân tay, mã số, thẻ từ
Kết nối điện thoại qua bluetooth hoặc wifi, kết nối thêm điều khiển từ xa (cần mua thêm modul)

Mặt trong: Vân tay, chìa cơ, App điện thoại

Mã sản phẩm  Philips DDL603E
Chất liệu   Hợp kim cao cấp
Màu sắc   Đen, Đồng, Vàng
Mở khóa   Vân tay/ mã số/ thẻ từ/ chìa cơ/app điện thoại (cần mua thêm modul)
Khả dụng   100 vân tay, 10 mã số, 100 thẻ từ
Khóa điện tử Philips DDL603E
6.300.000 đ
8.300.000 đ
Nội dung Khóa điện tử Solity GP-6000AK
Mã sản phẩm  GP-6000AK
Chất liệu   Hợp kim, nhựa
Màu sắc   Vàng
Mở khóa   Khuôn mặt, vân tay, mã số, thẻ từ, chìa cơ
Kết nối điện thoại qua bluetooth hoặc wifi, kết nối thêm điều khiển từ xa (cần mua thêm modul)
Nội dung Khóa điện tử Solity GM-6000K
Mã sản phẩm  GM-6000BK
Chất liệu   Hợp kim, nhựa
Màu sắc   Đen
Mở khóa   Mã số, thẻ từ, chìa cơ
Kết nối điện thoại qua bluetooth hoặc wifi, kết nối thêm điều khiển từ xa (cần mua thêm modul)
Khóa Điện Tử Solity GM-6000K
5.900.000 đ
5.900.000 đ
Nội dung Khóa điện tử Solity GM-6000BK
Mã sản phẩm  GM-6000BK
Chất liệu   Hợp kim, nhựa
Màu sắc   Đen
Mở khóa   Vân tay, mã số, thẻ từ, chìa cơ
Kết nối điện thoại qua bluetooth hoặc wifi, kết nối thêm điều khiển từ xa (cần mua thêm modul)
Khóa Điện Tử Solity GM-6000BK
6.800.000 đ
6.800.000 đ
Nội dung Khóa điện tử Solity GP-6000BK
Mã sản phẩm  GP-6000BK
Chất liệu   Hợp kim, nhựa
Màu sắc   Vàng
Mở khóa   Vân tay, mã số, thẻ từ, chìa cơ
Kết nối điện thoại qua bluetooth hoặc wifi, kết nối thêm điều khiển từ xa (cần mua thêm modul)
Khóa Điện Tử Solity GP-6000BK
9.800.000 đ
9.800.000 đ