Khóa căn hộ

Mã khóa điện tử

ID30B – loại khóa điện tử tự động

Chất liệu

Hợp kim cao cấp

Màu khóa

Vàng, đen, ghi

Phương pháp mở khóa

Vân tay, mã số, thẻ từ và chìa cơ

Công nghệ vân tay

Sinh trắc đa điểm

Khóa điện tử BOSCH ID30B
8.500.000 đ
9.020.000 đ

Mã khóa điện tử

ID450 – loại khóa điện tử tự động

Chất liệu

Hợp kim cao cấp

Màu khóa

Vàng đồng, nano đen

Phương pháp mở khóa

Vân tay, mã số, thẻ từ và chìa cơ

Công nghệ vân tay

Sinh trắc đa điểm

Khóa điện tử BOSCH ID450
10.250.000 đ
10.790.000 đ

Mã khóa điện tử

ID60 – loại khóa điện tử tự động

Chất liệu

Hợp kim cao cấp

Màu khóa

Vàng đồng, đen

Phương pháp mở khóa

Vân tay, mã số, thẻ từ và chìa cơ

Công nghệ vân tay

Sinh trắc đa điểm

Khóa điện tử BOSCH ID60
14.400.000 đ
15.200.000 đ

Mã khóa điện tử

ID80 – loại khóa điện tử tự động

Chất liệu

Hợp kim cao cấp

Màu khóa

Vàng đồng, xanh da trời, đỏ đồng

Phương pháp mở khóa

Vân tay, mã số, thẻ từ và chìa cơ, mở rộng ĐKTX

Công nghệ vân tay

Sinh trắc đa điểm

Khóa điện tử BOSCH ID80
17.250.000 đ
18.200.000 đ

Mã khóa điện tử

FU550 – loại khóa điện tử tự động

Chất liệu

Hợp kim cao cấp

Màu khóa

Cà phê đậm

Phương pháp mở khóa

Vân tay, mã số, thẻ từ và chìa cơ

Công nghệ vân tay

Sinh trắc đa điểm

Khóa điện tử BOSCH FU550
13.585.000 đ
14.300.000 đ

Mã khóa điện tử

FU700 – loại khóa điện tử tự động

Chất liệu

Hợp kim cao cấp

Màu khóa

Vàng Đồng, Đen Đá

Phương pháp mở khóa

Vân tay, mã số, thẻ từ và chìa cơ

Công nghệ vân tay

Sinh trắc đa điểm

Khóa điện tử BOSCH FU700
18.830.000 đ
19.820.000 đ

Mã khóa điện tử

FU780 – loại khóa điện tử tự động

Chất liệu

Hợp kim cao cấp

Màu khóa

Đen – Xám – Vàng Đồng

Phương pháp mở khóa

Vân tay, mã số, thẻ từ và chìa cơ

Công nghệ vân tay

Sinh trắc đa điểm

Khóa điện tử BOSCH FU780
21.964.000 đ
23.120.000 đ
Mã sản phẩm  BOSCH EL600
Chất liệu   Hợp kim cao cấp
Màu sắc   Đen, Vàng
Mở khóa   Vân tay, Mã số, Thẻ từ, Chìa khóa cơ
Công nghệ vân tay Sinh trắc đa điểm
Khóa điện tử BOSCH EL600
14.850.000 đ
15.620.000 đ
Mã sản phẩm  BOSCH EL600B
Chất liệu   Hợp kim kẽm cao cấp
Màu sắc   Đen, Vàng
Mở khóa   Nhận diện khuôn mặt, Vân tay, Mã số, Thẻ từ, Chìa khóa cơ
Công nghệ vân tay Sinh trắc đa điểm
Khóa điện tử BOSCH EL600B
27.980.000 đ
29.450.000 đ
Mã sản phẩm  BOSCH EL800
Chất liệu   Hợp kim kẽm cao cấp
Màu sắc   Đen, Đồng
Mở khóa   Vân tay, Mã số, Thẻ từ, Chìa khóa cơ
Công nghệ vân tay Sinh trắc đa điểm
Khóa điện tử BOSCH EL800
36.195.000 đ
38.102.000 đ
Nội dung Khóa điện tử Kaadas L8
Mã sản phẩm  L8
Chất liệu   Hợp kim kẽm, kính cường lực, ABS
Màu sắc   Đen
Mở khóa   Vân tay, mã số, thẻ từ, chìa cơ.
Khả dụng   1 mã số chủ, 10 mã số thành viên
100 vân tay
Thẻ từ
Chìa cơ
Khóa điện tử Kaadas L8
5.500.000 đ
6.200.000 đ
Mã sản phẩm  Philips DDL702 - 1HW
Chất liệu   Hợp kim cao cấp
Màu sắc   Đen, Đồng
Mở khóa   App, Vân tay, mã số, chìa cơ, chuông hình
Khả dụng   100 vân tay, 20 mã số
Khóa điện tử Philips DDL702-1HW
15.200.000 đ
20.200.000 đ
Mã sản phẩm  Philips 5100-5H
Chất liệu   Hợp kim cao cấp
Màu sắc   Đen, Đồng, Bạc, Vàng
Mở khóa   Vân tay/ mã số/ thẻ từ
Khả dụng   100 vân tay, 10 mã số, 100 thẻ từ
Khóa điện tử Philips 5100-5H
5.700.000 đ
7.500.000 đ
Mã sản phẩm  Philips 9200
Chất liệu   Hợp kim cao cấp
Màu sắc   Đen, Đồng
Mở khóa   Vân tay/ mã số/ thẻ từ/ chìa cơ/ Bluetooth
Khả dụng   100 vân tay, 10 mã số, 100 thẻ từ
Khóa điện tử thông minh Philips 9200
17.300.000 đ
21.900.000 đ
Mã sản phẩm  Philips 6100
Chất liệu   Hợp kim cao cấp
Màu sắc   Đen, Đồng, Bạc, Vàng
Mở khóa   Vân tay/ mã số/ thẻ từ/ chìa cơ/
Khả dụng   100 vân tay, 10 mã số, 100 thẻ từ
Khóa điện tử Philips 6100
11.000.000 đ
14.500.000 đ
Mã sản phẩm  Philips 9300
Chất liệu   Hợp kim cao cấp
Màu sắc   Đen, Đồng, Vàng
Mở khóa   Vân tay/ mã số/ thẻ từ/ chìa cơ/ Bluetooth/ Gateway
Khả dụng   100 vân tay, 10 mã số, 100 thẻ từ
Khóa điện tử thông minh Philips 9300
19.300.000 đ
25.700.000 đ
Mã sản phẩm  Philips 7300
Chất liệu   Hợp kim cao cấp
Màu sắc   Đen, Đồng, Vàng
Mở khóa   Vân tay/ mã số/ thẻ từ/ chìa cơ/Bluetooth
Khả dụng   100 vân tay, 10 mã số, 100 thẻ từ
Khóa điện tử Philips 7300
10.400.000 đ
13.900.000 đ
Mã sản phẩm  Philips Alpha
Chất liệu   Hợp kim cao cấp
Màu sắc   Đen, Bạc, Vàng
Mở khóa   Vân tay/ mã số/ thẻ từ/ chìa cơ/Bluetooth
Khả dụng   100 vân tay, 10 mã số, 100 thẻ từ
Khóa điện tử Philips Alpha
12.400.000 đ
16.500.000 đ
Mã sản phẩm  Philips 5100-5HBKS
Chất liệu   Hợp kim cao cấp
Màu sắc   Đen, Đồng, Bạc, Vàng
Mở khóa   Vân tay/ mã số/ thẻ từ/Bluetooth/điều khiển 
Khả dụng   100 vân tay, 10 mã số, 100 thẻ từ
Khóa điện tử Philips 5100-5HBKS
6.500.000 đ
8.700.000 đ
Mã sản phẩm  S8
Chất liệu   Hợp kim kẽm, PC, ABS
Màu sắc   Đen, Bạc
Mở khóa   Vân tay, mã số, thẻ từ, chìa cơ, bluetooth (mở rộng)
Khả dụng   1 mã số chủ, 10 mã số thành viên
100 vân tay
Thẻ từ
Chìa cơ
Khóa điện tử Kaadas S8
7.600.000 đ
9.500.000 đ