Khóa căn hộ

Mã sản phẩm  Philips Alpha V 5HWS
Chất liệu   Hợp kim cao cấp
Màu sắc   Đen, Đồng đỏ
Mở khóa  

Cơ bản : vân tay, mã số, thẻ từ, chìa cơ

Phương thức mở rộng: chuông cửa, tương tác video

Khả dụng   100 vân tay, 10 mã số, 100 thẻ từ
Khóa điện tử Philips Alpha V 5HWS
14.900.000 đ
19.500.000 đ
Mã sản phẩm  Philips Alpha VP 5HWS
Chất liệu   Hợp kim cao cấp
Màu sắc   Đen, Đồng đỏ
Mở khóa  

Cơ bản : vân tay, mã số, thẻ từ, chìa cơ

Phương thức khác: mã số ảo, mã số chia sẻ từ xa mở 1 lần, hoặc kết hợp 2 phương thức riêng biệt để mở khóa

Khả dụng   100 vân tay, 10 mã số, 100 thẻ từ

Mã sản phẩm 

Lamborghini
Chất liệu   Hợp kim kẽm, kính cường lực, hợp kim cao cấp
Màu sắc   Vàng, Đồng Đỏ
Mở khóa   Face 3D, Vân tay, mã số, thẻ từ, chìa cơ,
Khả dụng  

1 mã số chủ, 10 mã số thành viên
100 vân tay
Thẻ từ
Chìa cơ

Khóa điện tử Kaadas Lamborghini 3D Face
27.700.000 đ
33.300.000 đ

Mã sản phẩm 

Lamborghini
Chất liệu   Hợp kim kẽm, kính cường lực, hợp kim cao cấp
Màu sắc   Vàng, Đồng Đỏ
Mở khóa   Vân tay, mã số, thẻ từ, chìa cơ,
Khả dụng  

1 mã số chủ, 10 mã số thành viên
100 vân tay
Thẻ từ
Chìa cơ

Khóa điện tử Kaadas Lamborghini
20.400.000 đ
24.400.000 đ

Mã sản phẩm 

K20F
Chất liệu   Hợp kim kẽm, kính cường lực, hợp kim cao cấp
Màu sắc   Xám, đồng
Mở khóa   Face 3D,Vân tay, mã số, thẻ từ, chìa cơ,
Khả dụng  

1 mã số chủ, 10 mã số thành viên
100 vân tay
Thẻ từ
Chìa cơ

Khóa điện tử Kaadas K20F
17.300.000 đ
21.800.000 đ
Mã sản phẩm  K M500
Chất liệu   Hợp kim kẽm, kính cường lực, hợp kim cao cấp
Màu sắc   Đen
Mở khóa  

Vân tay, mã số, thẻ từ

Khả dụng   1 mã số chủ, 10 mã số thành viên
100 vân tay
Khóa điện tử cửa kính Kaadas M500
5.600.000 đ
7.000.000 đ

Mã sản phẩm 

K 6001
Chất liệu   Hợp kim kẽm, kính cường lực, hợp kim cao cấp
Màu sắc   Xám, vàng, đồng
Mở khóa   Vân tay, mã số, thẻ từ, chìa cơ, điều khiển từ xa
Khả dụng  

1 mã số chủ, 10 mã số thành viên
100 vân tay
Thẻ từ

Điều khiển từ xa
Chìa cơ

Khóa điện tử Kaadas 6001
26.400.000 đ
33.300.000 đ

Mã sản phẩm 

K 6002
Chất liệu   Hợp kim kẽm, kính cường lực, hợp kim cao cấp
Màu sắc   Xám, vàng, đồng
Mở khóa   Vân tay, mã số, thẻ từ, chìa cơ, bluetooth(mở rộng)
Khả dụng   1 mã số chủ, 10 mã số thành viên
100 vân tay
Thẻ từ
Chìa cơ
Khóa điện tử Kaadas 6002
17.300.000 đ
21.800.000 đ
Nội dung Khóa điện tử không tay cầm GD60B vân tay hai chiều
Mã sản phẩm  GA-60B
Chất liệu   Hợp kim, nhựa
Màu sắc   Đen
Mở khóa  

Mặt ngoài: Vân tay, mã số, thẻ từ
Kết nối điện thoại qua bluetooth hoặc wifi, kết nối thêm điều khiển từ xa (cần mua thêm modul)

Mặt trong: Vân tay, chìa cơ, App điện thoại

Mã sản phẩm  Philips DDL603E
Chất liệu   Hợp kim cao cấp
Màu sắc   Đen, Đồng, Vàng
Mở khóa   Vân tay/ mã số/ thẻ từ/ chìa cơ/app điện thoại (cần mua thêm modul)
Khả dụng   100 vân tay, 10 mã số, 100 thẻ từ
Khóa điện tử Philips DDL603E
6.300.000 đ
8.300.000 đ
Nội dung Khóa điện tử Solity GP-6000AK
Mã sản phẩm  GP-6000AK
Chất liệu   Hợp kim, nhựa
Màu sắc   Vàng
Mở khóa   Khuôn mặt, vân tay, mã số, thẻ từ, chìa cơ
Kết nối điện thoại qua bluetooth hoặc wifi, kết nối thêm điều khiển từ xa (cần mua thêm modul)
Nội dung Khóa điện tử Solity GM-6000K
Mã sản phẩm  GM-6000BK
Chất liệu   Hợp kim, nhựa
Màu sắc   Đen
Mở khóa   Mã số, thẻ từ, chìa cơ
Kết nối điện thoại qua bluetooth hoặc wifi, kết nối thêm điều khiển từ xa (cần mua thêm modul)
Khóa Điện Tử Solity GM-6000K
5.900.000 đ
5.900.000 đ
Nội dung Khóa điện tử Solity GM-6000BK
Mã sản phẩm  GM-6000BK
Chất liệu   Hợp kim, nhựa
Màu sắc   Đen
Mở khóa   Vân tay, mã số, thẻ từ, chìa cơ
Kết nối điện thoại qua bluetooth hoặc wifi, kết nối thêm điều khiển từ xa (cần mua thêm modul)
Khóa Điện Tử Solity GM-6000BK
6.800.000 đ
6.800.000 đ
Nội dung Khóa điện tử Solity GP-6000BK
Mã sản phẩm  GP-6000BK
Chất liệu   Hợp kim, nhựa
Màu sắc   Vàng
Mở khóa   Vân tay, mã số, thẻ từ, chìa cơ
Kết nối điện thoại qua bluetooth hoặc wifi, kết nối thêm điều khiển từ xa (cần mua thêm modul)
Khóa Điện Tử Solity GP-6000BK
9.800.000 đ
9.800.000 đ
Nội dung Khóa điện tử Solity GSP-2000BK DS
Mã sản phẩm  GSP-2000BK DS
Chất liệu   Hợp kim, nhựa
Màu sắc   Đen/Đồng
Mở khóa   Vân tay, mã số, thẻ từ, chìa cơ
Kết nối điện thoại qua bluetooth hoặc wifi, kết nối thêm điều khiển từ xa (cần mua thêm modul)
Khóa Điện Tử Solity GSP-2000BK
10.200.000 đ
10.200.000 đ
Nội dung Khóa điện tử Solity GP-3000BK
Mã sản phẩm  GP-3000BK
Chất liệu   Hợp kim, nhựa
Màu sắc   Đen/Đồng/Vàng
Mở khóa   Vân tay, mã số, thẻ từ, chìa cơ
Kết nối điện thoại qua bluetooth hoặc wifi, kết nối thêm điều khiển từ xa (cần mua thêm modul)
Khóa Điện Tử Solity GP-3000BK
11.900.000 đ
11.900.000 đ
Nội dung Khóa điện tử Hafele PP9000
Mã sản phẩm 912.05.691
Chất liệu Nhôm, kẽm, nhựa ABS
Màu sắc Đen mờ / Đen đồng
Mở khóa Vân tay, thẻ từ, mã số, chìa cơ, app bluetooth
Khả dụng 1 mã số chủ, 10 mã số người dùng 100 vân tay 100 thẻ 2 chìa cơ
Khóa điện tử Hafele PP9000
16.368.000 đ
16.368.000 đ
Nội dung Khóa điện tử Hafele DL7600
Mã sản phẩm 912.20.230
Chất liệu Hợp kim, nhôm, nhựa ABS Bề mặt ngoài phủ kim loại 3 lớp
Mở khóa Vân tay, mã pin, khóa thẻ, chìa cơ
Màu sắc Màu đen
Khóa điện tử Hafele DL7600
9.967.000 đ
9.967.000 đ
Nội dung Khóa điện tử Hafele EL10K
Mã sản phẩm 912.05.314
Chất liệu Hợp kim, nhôm, nhựa ABS Bề mặt ngoài phủ kim loại 3 lớp
Mở khóa Mã pin, khóa thẻ, chìa cơ, vân tay
Màu sắc Màu đồng mờ cổ
Khóa điện tử Hafele EL10K
14.368.000 đ
14.368.000 đ
Nội dung Khóa điện tử Hafele DL7100
Mã sản phẩm 912.05.948
Chất liệu Hợp kim, nhôm, nhựa ABS Bề mặt ngoài phủ kim loại 3 lớp
Mở khóa Vân tay, mã pin, khóa thẻ, chìa cơ
Màu sắc Màu đen
Khóa điện tử Hafele DL7100
7.730.000 đ
7.730.000 đ