Khóa khách sạn

Nội dung Khóa khách sạn Adel 737UMFB 1800
Mã sản phẩm Adel 737UMFB1800
Chất liệu Thép không gỉ
Màu sắc Màu bạc, màu đen, màu nâu
Hệ thống tiêu chuẩn gồm Khóa, phần mềm quản lý khóa, bộ mã hóa thẻ, thẻ cảm ứng, thẻ ghi dữ liệu, bộ tiết kiệm điện
Khả dụng Lỗ mộng chuẩn EU

 

Giá sản phẩm đã bao gồm VAT

Khóa khách sạn Adel 737UMFB1800
3.850.000 đ
4.800.000 đ
Nội dung Khóa khách sạn Adel 737GMGE5500
Mã sản phẩm Adel 737GMGE5500
Chất liệu Hợp kim
Màu sắc Chrome mờ
Hệ thống tiêu chuẩn gồm Khóa, phần mềm quản lý khóa, bộ mã hóa thẻ, thẻ từ, đầu đọc thẻ, bộ tiết kiệm điện
Khả dụng Lỗ mộng chuẩn ANSI với 5 chốt an toàn
Khóa khách sạn Adel 737GMGE5500
3.100.000 đ
3.150.000 đ

Khóa cửa sử dụng công nghệ thẻ từ Bề mặt: Phủ PVD chống trầy xước, cho bề mặt luôn sáng bóng. Cài đặt thời gian cho hệ thống khóa bảo đảm thẻ chìa khóa không thể mở cửa: Khu vực hạn chế ra vào, sau giờ làm việc, ngày nghỉ...(phân quyền ra vào). Báo động với tiếng bíp kéo dài cảnh báo khi có người nạy phá khóa hoặc cửa chưa được đóng hoàn toàn khi ra khỏi phòng.

Khóa khách sạn Adel 737UMB1003
2.400.000 đ
2.450.000 đ
Nội dung Khóa khách sạn Adel A7MG
Mã sản phẩm Adel A7MG
Chất liệu Thép không gỉ
Màu sắc Màu bạc viền vàng, màu bạc
Hệ thống tiêu chuẩn gồm Khóa, bộ mã hóa thẻ, thẻ từ, đầu đọc thẻ, bộ tiết kiệm điện
Khả dụng Lỗ mộng chuẩn ANSI với 5 chốt an toàn
Khóa khách sạn Adel A7MG
4.300.000 đ
4.350.000 đ
Nội dung Khóa khách sạn Adel 737UMF1000
Mã sản phẩm Adel 737UMF1000
Chất liệu Thép không gỉ
Màu sắc Màu vàng, màu bạc
Hệ thống tiêu chuẩn gồm Khóa, phần mềm quản lý khóa, bộ mã hóa thẻ, thẻ cảm ứng, thẻ ghi dữ liệu, bộ tiết kiệm điện
Khả dụng Lỗ mộng chuẩn ANSI với 5 chốt an toàn
Khóa khách sạn Adel 737 UMF1000
2.400.000 đ
2.450.000 đ
Nội dung Khóa khách sạn Adel 737SMFB2000
Mã sản phẩm Adel 737SMFB2000
Chất liệu Thép không gỉ
Màu sắc Màu vàng, màu bạc
Hệ thống tiêu chuẩn gồm Khóa, phần mềm quản lý khóa, bộ mã hóa thẻ, thẻ cảm ứng, thẻ ghi dữ liệu, bộ tiết kiệm điện
Khả dụng Lỗ mộng chuẩn ANSI với 5 chốt an toàn
Khóa khách sạn Adel 737 SMFB2000
2.800.000 đ
2.850.000 đ
Nội dung Khóa khách sạn Adel FH-A6
Mã sản phẩm Adel FH-A6
Chất liệu Thép không gỉ
Màu sắc Màu đen, màu bạc
Hệ thống tiêu chuẩn gồm Khóa, phần mềm quản lý khóa, bộ mã hóa thẻ, thẻ cảm ứng, thẻ ghi dữ liệu, bộ tiết kiệm điện
Khả dụng Lỗ mộng chuẩn EU
Khóa khách sạn Adel FH-A6
6.000.000 đ
6.650.000 đ
Nội dung Khóa khách sạn Adel A7MF
Mã sản phẩm Adel A7MF
Chất liệu Hợp kim kẽm
Màu sắc Bạc viền vàng, màu bạc, màu bạc viền chrome bóng
Hệ thống tiêu chuẩn gồm Khóa, phần mềm quản lý khóa, bộ mã hóa thẻ, thẻ cảm ứng, thẻ ghi dữ liệu, bộ tiết kiệm điện
Khả dụng Lỗ mộng chuẩn EU
Khóa khách sạn Adel A7MF
4.450.000 đ
4.500.000 đ
Nội dung Khóa khách sạn Adel US11
Mã sản phẩm Adel US11
Chất liệu thép không gỉ
Màu sắc Màu bạc, màu đen, màu nâu
Hệ thống tiêu chuẩn gồm Khóa, phần mềm quản lý khóa, bộ mã hóa thẻ, thẻ cảm ứng, thẻ ghi dữ liệu, bộ tiết kiệm điện
Khả dụng Lỗ mộng chuẩn ANSI với 2 chốt an toàn
Khóa khách sạn Adel US11
3.950.000 đ
4.000.000 đ
Nội dung Khóa khách sạn Adel 737GMFE5500
Mã sản phẩm Adel 737GMFE5500
Chất liệu Hợp kim tinh luyên
Màu sắc Màu bạc, màu vàng, màu nâu
Hệ thống tiêu chuẩn gồm Khóa, phần mềm quản lý khóa, bộ mã hóa thẻ, thẻ cảm ứng, thẻ ghi dữ liệu, bộ tiết kiệm điện
Khả dụng Lỗ mộng chuẩn ANSI với 2 chốt an toàn
Khóa khách sạn Adel 737GMFE5500
3.300.000 đ
3.350.000 đ
Nội dung Khóa khách sạn Adel 737GMFW5500
Mã sản phẩm Adel 737GMFW5500
Chất liệu Hợp kim tinh luyên
Màu sắc Màu bạc, màu vàng, màu nâu
Hệ thống tiêu chuẩn gồm Khóa, phần mềm quản lý khóa, bộ mã hóa thẻ, thẻ cảm ứng, thẻ ghi dữ liệu, bộ tiết kiệm điện
Khả dụng Lỗ mộng chuẩn ANSI với 2 chốt an toàn
Khóa khách sạn Adel 737GMFW5500
3.050.000 đ
3.150.000 đ
Nội dung Khóa khách sạn Adel 737UMFB 1800
Mã sản phẩm Adel 737UMFB1800
Chất liệu Thép không gỉ
Màu sắc Màu bạc, màu đen, màu nâu
Hệ thống tiêu chuẩn gồm Khóa, phần mềm quản lý khóa, bộ mã hóa thẻ, thẻ cảm ứng, thẻ ghi dữ liệu, bộ tiết kiệm điện
Khả dụng Lỗ mộng chuẩn EU

 

Giá sản phẩm đã bao gồm VAT

Khóa khách sạn Adel 737UMFB1800
3.500.000 đ
4.800.000 đ
Nội dung Khóa khách sạn Adel 737UMFB 1008
Mã sản phẩm Adel 737UMFB1008
Chất liệu Thép không gỉ
Màu sắc Màu bạc
Hệ thống tiêu chuẩn gồm Khóa, phần mềm quản lý khóa, bộ mã hóa thẻ, thẻ cảm ứng, thẻ ghi dữ liệu, bộ tiết kiệm điện
Khả dụng Lỗ mộng chuẩn ANSI với 5 chốt an toàn
Khóa khách sạn Adel 737UMFB1008
2.600.000 đ
2.650.000 đ
Nội dung Khóa khách sạn Adel 737UMFB 1003
Mã sản phẩm Adel 737UMFB1003
Chất liệu Thép không gỉ
Màu sắc Màu bạc
Hệ thống tiêu chuẩn gồm Khóa, phần mềm quản lý khóa, bộ mã hóa thẻ, thẻ cảm ứng, thẻ ghi dữ liệu, bộ tiết kiệm điện
Khả dụng Lỗ mộng chuẩn ANSI với 5 chốt an toàn
Khóa khách sạn Adel 737UMFB1003
2.600.000 đ
2.650.000 đ