Khóa vân tay

Mã sản phẩm  Philips DDL303
Chất liệu   Hợp kim cao cấp
Màu sắc   Đen, Đồng đỏ
Mở khóa  

Cơ bản : vân tay, mã số, thẻ từ, chìa cơ

Phương thức khác: mã số ảo, mã số chia sẻ từ xa mở 1 lần, 

Khả dụng   100 vân tay, 10 mã số, 100 thẻ từ
Mã sản phẩm  Q3
Chất liệu   Hợp kim kẽm, kính cường lực, hợp kim cao cấp
Màu sắc   Đen
Mở khóa   Vân tay, mã số, thẻ từ, chìa cơ, bluetooth
Khả dụng   1 mã số chủ, 10 mã số thành viên
100 vân tay
Thẻ từ
Chìa cơ
Mã sản phẩm  K9
Chất liệu   Hợp kim kẽm, kính cường lực, hợp kim cao cấp
Màu sắc   Xám, vàng, đồng
Mở khóa   Vân tay, mã số, thẻ từ, chìa cơ, app điện thoại mở từ xa qua wifi
Khả dụng   1 mã số chủ, 10 mã số thành viên
100 vân tay
Thẻ từ
Chìa cơ
Khóa điện tử Kaadas K9-5W có wifi
9.500.000 đ
12.300.000 đ
Mã sản phẩm  S500-5W
Chất liệu   Hợp kim 
Màu sắc   Đen, Đồng
Mở khóa   Vân tay, mã số, thẻ từ, app điện thoại qua wifi, chìa khóa cơ
Khả dụng   1 mã số chủ, 10 mã số thành viên
100 vân tay
Thẻ từ
Chìa cơ

Mã sản phẩm  Kaadas S10-5W
Chất liệu   Hợp kim kẽm, kính cường lực, hợp kim cao cấp
Màu sắc   Đen
Mở khóa  

Vân tay, mã số, thẻ từ, chìa cơ, app điện thoại

Khả dụng   20 vân tay, 100 thẻ từ và 10 mã số.
Nội dung Khóa điện tử YALE YDM4109AGOLD
Mã sản phẩm  YDM4109AGOLD
Chất liệu   Bảng cảm ứng ABS, thân hợp kim cao cấp
Màu sắc Gold 

Mở khóa

Mã số, thẻ từ, Vân tay, Chìa cơ 

Khóa điện tử YALE YDM4109AGOLD
16.720.000 đ
18.720.000 đ
Nội dung Khóa điện tử YALE YDM7116ACG 
Mã sản phẩm  YDM7116ACG 
Chất liệu   Bảng cảm ứng ABS, thân hợp kim cao cấp
Màu sắc Gold 

Mở khóa

Mã số, thẻ từ, Vân tay, Chìa cơ 

Khóa điện tử YALE YDM7116ACG
17.325.000 đ
19.325.000 đ
Nội dung Khóa điện tử YALE YDM7116AMB 
Mã sản phẩm  YDM7116AMB 
Chất liệu   Bảng cảm ứng ABS, thân hợp kim cao cấp
Màu sắc   Đồng đỏ

Mở khóa

Mã số, thẻ từ, Vân tay, Chìa cơ 

Khóa điện tử YALE YDM7116ARB
17.765.000 đ
19.765.000 đ
Nội dung Khóa điện tử YALE YDM7116AMB 
Mã sản phẩm  YDM7116AMB 
Chất liệu   Bảng cảm ứng ABS, thân hợp kim cao cấp
Màu sắc   Đen 

Mở khóa

Mã số, thẻ từ, Vân tay, Chìa cơ 

Khóa điện tử YALE YDM7116AMB
16.687.000 đ
18.687.000 đ
Nội dung Khóa thông minh nhận diện khuôn mặt Yale LunaF-JG17-6B-35-NN-001
Mã sản phẩm  LunaF-JG17-6B-35-NN-001
Chất liệu   Bảng cảm ứng ABS, thân hợp kim cao cấp
Màu sắc   Đen 
Mở khóa

Nhận diện khuôn mặt, Mã số, thẻ CPU, Vân tay, Chìa cơ, Bluetooth

Nội dung Khóa điện tử Kaadas M5
Mã sản phẩm  KD M5
Chất liệu   Bảng cảm ứng ABS, thân hợp kim cao cấp
Màu sắc   Đen 
Mở khóa   Vân tay, mã số, thẻ từ, chìa cơ. 
Mật mã chủ và mật mã người dùng.  
Khóa điện tử Kaadas M5
3.500.000 đ
4.600.000 đ
Nội dung Khóa điện tử Posse Pel 4001 
Mã sản phẩm  Pel 4001 
Chất liệu   Bảng cảm ứng ABS, thân hợp kim nhôm 
Màu sắc   Đen và nâu
Mở khóa   Vân tay, mã số, thẻ từ, chìa cơ. 
Mật mã chủ và mật mã người dùng.  
Khóa điện tử Posse Pel 4001
4.990.000 đ
5.500.000 đ
Mã sản phẩm  Philips Alpha V 5HWS
Chất liệu   Hợp kim cao cấp
Màu sắc   Đen, Đồng đỏ
Mở khóa  

Cơ bản : vân tay, mã số, thẻ từ, chìa cơ

Phương thức mở rộng: chuông cửa, tương tác video

Khả dụng   100 vân tay, 10 mã số, 100 thẻ từ
Khóa điện tử Philips Alpha V 5HWS
14.900.000 đ
19.500.000 đ
Mã sản phẩm  Philips Alpha VP 5HWS
Chất liệu   Hợp kim cao cấp
Màu sắc   Đen, Đồng đỏ
Mở khóa  

Cơ bản : vân tay, mã số, thẻ từ, chìa cơ

Phương thức khác: mã số ảo, mã số chia sẻ từ xa mở 1 lần, hoặc kết hợp 2 phương thức riêng biệt để mở khóa

Khả dụng   100 vân tay, 10 mã số, 100 thẻ từ

Mã sản phẩm 

Lamborghini
Chất liệu   Hợp kim kẽm, kính cường lực, hợp kim cao cấp
Màu sắc   Vàng, Đồng Đỏ
Mở khóa   Face 3D, Vân tay, mã số, thẻ từ, chìa cơ,
Khả dụng  

1 mã số chủ, 10 mã số thành viên
100 vân tay
Thẻ từ
Chìa cơ

Khóa điện tử Kaadas Lamborghini 3D Face
27.700.000 đ
33.300.000 đ

Mã sản phẩm 

Lamborghini
Chất liệu   Hợp kim kẽm, kính cường lực, hợp kim cao cấp
Màu sắc   Vàng, Đồng Đỏ
Mở khóa   Vân tay, mã số, thẻ từ, chìa cơ,
Khả dụng  

1 mã số chủ, 10 mã số thành viên
100 vân tay
Thẻ từ
Chìa cơ

Khóa điện tử Kaadas Lamborghini
20.400.000 đ
24.400.000 đ

Mã sản phẩm 

K20F
Chất liệu   Hợp kim kẽm, kính cường lực, hợp kim cao cấp
Màu sắc   Xám, đồng
Mở khóa   Face 3D,Vân tay, mã số, thẻ từ, chìa cơ,
Khả dụng  

1 mã số chủ, 10 mã số thành viên
100 vân tay
Thẻ từ
Chìa cơ

Khóa điện tử Kaadas K20F
17.300.000 đ
21.800.000 đ

Mã sản phẩm 

K 6001
Chất liệu   Hợp kim kẽm, kính cường lực, hợp kim cao cấp
Màu sắc   Xám, vàng, đồng
Mở khóa   Vân tay, mã số, thẻ từ, chìa cơ, điều khiển từ xa
Khả dụng  

1 mã số chủ, 10 mã số thành viên
100 vân tay
Thẻ từ

Điều khiển từ xa
Chìa cơ

Khóa điện tử Kaadas 6001
26.400.000 đ
33.300.000 đ

Mã sản phẩm 

K 6002
Chất liệu   Hợp kim kẽm, kính cường lực, hợp kim cao cấp
Màu sắc   Xám, vàng, đồng
Mở khóa   Vân tay, mã số, thẻ từ, chìa cơ, bluetooth(mở rộng)
Khả dụng   1 mã số chủ, 10 mã số thành viên
100 vân tay
Thẻ từ
Chìa cơ
Khóa điện tử Kaadas 6002
17.300.000 đ
21.800.000 đ
Mã sản phẩm NEWNEO VD-08-2F
Chất liệu Hợp kim cao cấp và kính cường lực
Mở khóa Vân tay, mã số, thẻ từ, chìa cơ, app điện thoại
Dung lượng 100 vân tay, thẻ từ 100, mã số 100, 3 vân tay admin
Đố cửa Khóa lắp nổi cho đố cửa > 5cm

- Khóa 5 chức năng : Vân tay cảm ứng nhiệt, mã số, thẻ từ, chìa cơ, APP TTLOCK
- Chất liệu : Hợp kim cao cấp và kính cường lực
- Dung lượng : 100 vân tay, thẻ từ 100, mã số 100 ( 3 vân tay admin vân tay mặt sau )
- Đố cửa thích hợp : lắp nổi
- Sản xuất theo công nghệ và tiêu chuẩn của Đức