Nhãn hiệu: Khác

Nội dung Khóa điện tử cửa nhôm Kassler KL588 LX
Mã sản phẩm  KL588 LX
Chất liệu   Inox 304, nhựa ABS chịu lực
Màu sắc   Vàng champage
Mở khóa   Vân tay, mã số, thẻ từ, chìa cơ, app điện thoại
Mật mã chủ và mật mã người dùng
Khóa điện tử cửa nhôm KL588 LX
8.890.000 đ
9.890.000 đ
Nội dung Khóa điện tử cửa kính KL589
Mã sản phẩm  KL589
Chất liệu   Inox 304, nhựa ABS chịu lực
Màu sắc   Xám
Mở khóa   Vân tay, mã số, thẻ từ, chìa cơ, app điện thoại qua bluetooth
Mật mã chủ và mật mã người dùng
Nội dung Khóa điện tử cửa nhôm Kassler KL599CW
Mã sản phẩm  KL599 CB
Chất liệu   Inox 304, nhựa ABS chịu lực
Màu sắc   Vàng champage
Mở khóa   Vân tay, mã số, thẻ từ, chìa cơ, app TT lock
Mật mã chủ và mật mã người dùng
Nội dung Khóa điện tử cửa nhôm Kassler KL599CW
Mã sản phẩm  KL599 LX
Chất liệu   Inox 304, nhựa ABS chịu lực
Màu sắc   Vàng champage
Mở khóa   Vân tay, mã số, thẻ từ, chìa cơ, app TT lock
Mật mã chủ và mật mã người dùng
Nội dung Khóa điện tử cửa nhôm Kassler KL599 Black
Mã sản phẩm  KL599 Black
Chất liệu   Inox 304, nhựa ABS chịu lực
Màu sắc   Đen
Mở khóa   Vân tay, mã số, thẻ từ, chìa cơ, app wifi (mua thêm modul)
Mật mã chủ và mật mã người dùng
Khóa điện tử cửa nhôm KL599 Black
8.190.000 đ
9.190.000 đ
Nội dung Khóa điện tử cửa nhôm Kassler KL599 LX Gray
Mã sản phẩm  KL599 LX Gray
Chất liệu   Inox 304, nhựa ABS chịu lực
Màu sắc   Xám
Mở khóa   Vân tay, mã số, thẻ từ, chìa cơ, app wifi
Mật mã chủ và mật mã người dùng
Nội dung Khóa điện tử cửa nhôm Kassler KL599 LX
Mã sản phẩm  KL599 LX
Chất liệu   Inox 304, nhựa ABS chịu lực
Màu sắc   Vàng champage
Mở khóa   Vân tay, mã số, thẻ từ, chìa cơ, app điện thoại
Mật mã chủ và mật mã người dùng
Nội dung Khóa điện tử cửa nhôm Kassler KL599 RB
Mã sản phẩm  KL599 RB
Chất liệu   Inox 304, nhựa ABS chịu lực
Màu sắc   Đen, xám
Mở khóa   Vân tay, mã số, thẻ từ, chìa cơ
Mật mã chủ và mật mã người dùng
Nội dung Khóa điện tử cửa nhôm Kassler KL599 RG
Mã sản phẩm  KL599 RG
Chất liệu   Inox 304, nhựa ABS chịu lực
Màu sắc   Đen, xám
Mở khóa   Vân tay, mã số, thẻ từ, chìa cơ
Mật mã chủ và mật mã người dùng
Nội dung Khóa điện tử cửa nhôm Kassler KL599 Slide
Mã sản phẩm  KL599 Slide
Chất liệu   Inox 304, nhựa ABS chịu lực
Màu sắc   Ghi, đen, vàng
Mở khóa   Vân tay, mã số, thẻ từ, chìa cơ, app điện thoại
Mật mã chủ và mật mã người dùng
Nội dung Khóa điện tử cửa nhôm Kassler KL599 LX Gray
Mã sản phẩm  KL599 LX Gray
Chất liệu   Inox 304, nhựa ABS chịu lực
Màu sắc   Xám
Mở khóa   Vân tay, mã số, thẻ từ, chìa cơ
Mật mã chủ và mật mã người dùng
Nội dung Khóa điện tử cửa nhôm Kassler KL599 LX
Mã sản phẩm  KL599 LX
Chất liệu   Inox 304, nhựa ABS chịu lực
Màu sắc   Vàng champage
Mở khóa   Vân tay, mã số, thẻ từ, chìa cơ
Mật mã chủ và mật mã người dùng
Nội dung Khóa điện tử cửa nhôm Kassler KL599 RB
Mã sản phẩm  KL599 RB
Chất liệu   Inox 304, nhựa ABS chịu lực
Màu sắc   Đen, xám
Mở khóa   Vân tay, mã số, thẻ từ, chìa cơ
Mật mã chủ và mật mã người dùng
Nội dung Khóa điện tử cửa nhôm Kassler KL599 RG
Mã sản phẩm  KL599 RG
Chất liệu   Inox 304, nhựa ABS chịu lực
Màu sắc   Đen, xám
Mở khóa   Vân tay, mã số, thẻ từ, chìa cơ
Mật mã chủ và mật mã người dùng
Khóa điện tử cửa nhôm KL599 RG
7.390.000 đ
8.390.000 đ
Nội dung Khóa điện tử cửa nhôm Kassler KL599 Slide
Mã sản phẩm  KL599 Slide
Chất liệu   Inox 304, nhựa ABS chịu lực
Màu sắc   Ghi, đen, vàng
Mở khóa   Vân tay, mã số, thẻ từ, chìa cơ
Mật mã chủ và mật mã người dùng
Khóa điện tử cửa nhôm KL599 Slide
9.390.000 đ
10.390.000 đ
Nội dung Khóa điện tử cửa nhôm MD671
Mã sản phẩm MD671
Chất liệu Hợp kim kẽm đúc
Màu sắc Vàng Champage, Đen, ghi bạc
Mở khóa Vân tay, mã số, thẻ từ, chìa cơ
Khả dụng 03 master (vân tay/mật khẩu/thẻ) 300 tổng dung lượng vân tay + mật khẩu + thẻ
Nội dung Khóa điện tử cửa nhôm MD670
Mã sản phẩm MD670
Chất liệu Inox 304
Màu sắc Đen, Inox
Mở khóa Vân tay, mã số, thẻ từ, chìa cơ
Khả dụng 03 master (vân tay/mật khẩu/thẻ) 300 tổng dung lượng vân tay + mật khẩu + thẻ
Khóa điện tử cửa nhôm MD670
4.250.000 đ
4.500.000 đ
Nội dung Chuông cửa có màn hình màu Panasonic VL-SW274VN
Mã sản phẩm VL-SW274VN
Chất liệu Hợp kim, nhựa
Màu sắc Chuông : Màu đen Màn hình : Màu trắng Tay con : Màu trắng
Nội dung Chuông cửa có màn hình màu Panasonic VL-SV74VN
Mã sản phẩm VL-SV74VN
Chất liệu Hợp kim, nhựa
Màu sắc Chuông : Màu trắng bạc Màn hình : Màu trắng
Nội dung Chuông cửa có màn hình màu Panasonic VL-SV70VN
Mã sản phẩm VL-SV70VN
Chất liệu Hợp kim, nhựa
Màu sắc Chuông : Màu đen Màn hình : Màu trắng